Završeni paviljoni za Rudnik “Pljevlja”

Završeni paviljoni za Rudnik “Pljevlja”

Završeni paviljoni za Rudnik “Pljevlja”

Stambeni kontejneri sa dodatnim kosim krovom za naše klijente Rudnik uglja “Pljevlja” iz Pljevalja (CG) sada su postali trajno rešenje problema sa poslovnim prostorom. Slaganjem više kancelarijskih kontejnera u sklopove-paviljone i postavljanjem zajedničkog kosog krova, dobijeni su paviljoni potpuno bezbedni i u slučaju ekstremnih kiša i ekstremnih snegova. Paviljoni su proračunati da izdrže 140 kg/m2 snega (karakteristično za ovo planinsko područje). Iako imaju kosi krov, paviljoni imaju i svoj ravni krov, tako da je prokišnjavanje nemoguće, što daje objektu veliku trajnost. U objekte je ugrađena vrhunska REHAU stolarija, naše proizvodnje, sa posebno kvalitetnim GU-BKS okovima. Nadzorna komisija je bila veoma zadovoljna kada smo završili montažu, a u toku montaže, posećivali su nas rudarski inženjeri koji će useljavati prostor i pohvalili montažni sistem gradnje, kao jedino adekvatno rešenje kada su rudnici u pitanju.

Da li se više isplati angažovati lokalnu firmu? Da li je udaljena montaža skupa?

U regionu uvek ima bližih i udaljenijih firmi koji Vam mogu uraditi određen posao. Kod montažne gradnje, najvažniji kriterijum je trajnost, koja zavisi od kvaliteta ugrađenih materijala i STEPENA PREFABRIKACIJE koji podrazumeva da se što veći deo poslova uradi u samoj fabrici, a da se na terenu broj aktivnosti svede na minimum. Naravno, visok stepen prefabrikacije mogu da urade samo one firme koje imaju tim inženjera u pripremi, koji može da razradi sve detalje. Zbog trajnosti, lakoće održavanja prostora i funkcionalnosti, uvek je bolje odlučiti se za pravi kvalitet sa većom cenom i rešiti prostor za nekih 50-60 godina, nego kupiti jeftine paviljone čija trajnost jedva dostiže 10 godina i koji posle 5 godina imaju ozbiljne funkcionalne nedostatke na stolariji, elektroinstalacijama i na krovu.

Kako se mogu poručiti ovakvi paviljoni?

Svaki posao gledamo kao poseban problem u stručnom smislu i trudimo se da rešenje bude takvo da zadovolji najveći broj neophodnih funkcionalnosti u prostornom rasporedu. Za početak je dovoljno da rukom napravite grubu skicu imajući u vidu da je modul-kontejner dimenzija 6×2,4m, da je skenirate i pošaljete nam, zajedno sa Vašim podacima. Nakon razgovora sa našim arhitektama prvenstveno se rešavaju problemi rasporeda prostorija, a zatim se rešavaju funkcionalni parametri stolarije, nadstrešnica, osvetljenja, rasporeda i količine utičnica. Nakon toga, šaljemo Vam predračun proizvodnje i montaže Vašeg paviljona na lokaciji koju navedete. Ukoliko Vam to odgovara, neophodno je napraviti još jedan ili dva radna sastanka na kojima rešimo sve detalje. Na kraju se overi skica u CAD-u koja je prihvaćena (pogled odozgo i ostali pogledi na objekat), potpiše se ugovor i nakon uplate avansa sa Vaše strane krećemo u nabavkun materijala i izradu paviljona.