Tipske hale “Argus”

Proizvodne hale

Proizvodnja hrane

Magacinski prostori

Prodajni objekti

Farmacija

Servisi i radionice

Sportske hale

Ekologija