Interno kontejneri

Interno kontejneri

Interno kontejneri

Interno kontejneri

Kancelarijski kontejneri za gradilišta ili kao višegodišnji privremeni objekti za kancelarije.

U tom smislu, trajnost i funkcionalnost ovakvih objekata je veća od klasičnih objekata čvrste gradnje, a troškovi održavanja su daleko manji .

Oblaganje KROVA, krovnim sendvič panelom sa ispunom od poliuretana 50mm u belosivoj boji RAL9002, standardna profilacija. Paneli visokog kvaliteta prema euro standardu – odlična krovna izolacija, potpuna bezbednost od propuštanja..

Oblaganje zidnim sendvič panelom sa ispunom od poliuretana 40mm u belosivoj boji RAL9002, standardna profilacija. Paneli visokog kvaliteta prema euro standardu.

Oblaganje poda sendvič panelom sa ispunom od PUR40mm, blažujka 18mm, PVC pod (Vinflex) 2mm.