Paviljon

Paviljon

Paviljon

Sklapanjem više kontejnera dobijamo paviljone koji iznutra dobijaju formu gotovih objekata. U zavisnosti od namene unutrašnjost može biti neobrađena, kada se vidi panel sa nazidnim instalacijama ili može biti prekrivena gipsom, kada se ne vide instalacije. U zavisnosti od zahteva kupca, na paviljon može biti dodat i kosi krov.

Katalog u PDFu :

https://www.argus-eng.co.rs/wp-content/uploads/2021/08/Komplet-katalog-2019-23032019-compressed-1.pdf

Katalog na sajtu sa najčešćim primerima: