Tehnički kontejneri

Tehnički kontejneri

Tehnički kontejneri

Tehnički kontejner na slikama primenjuje se kao prostorija za razne telekomunikacione, energetske i projekte automatike. U njega se ubacuje oprema. Zbog specifičnosti zahteva kupaca svakom tehničkom kontejneru pristupamo sa velikom pažnjom i rešavamo sve zahteve kupca u pogledu, bezbednosti, vatrootpornosti, elektrostatike, kondenzacije, izolacije. Naš tim inženjera rešava i najkomplikovanije zahteve za izradu kompresorskih stanica, mini fabrika vode, stanica za agregate, mernih stanica, objekata za čuvanje merne i regulacione opreme i kabina za automatsko upravljanje. Do sada smo uradili veoma specifične vrste kontejnera za firme: RATEL, NIS, INDAS, GBZ inženjering, KODAR, ICCE, Petroproces, Jazak voda, Coca Cola, Saint Gobain i ostale, sa mnoštvom veoma specifičnih zahteva.

Katalog u PDFu :

https://www.argus-eng.co.rs/wp-content/uploads/2021/08/Komplet-katalog-2019-23032019-compressed-1.pdf

Katalog na sajtu sa najčešćim primerima: