MODULI PO ZAHTEVU KUPCA ARGUS BOX

MODULI PO ZAHTEVU KUPCA ARGUS BOX

MODULI PO ZAHTEVU KUPCA ARGUS BOX

Moduli po zahtevu kupca ARGUS BOX konstruisani su tako da se veoma lako mogu prilagođavati raznim zahtevima kupaca.Najčešče kupci traže veće staklene povrsine u obliku kliznih portala i izloga, a osim toga kupcima izlazimo u susret i sa formiranjem delimičnih ukrasnih površina od drveta (ariš,čamovina) kao i površina od kompozitnih ploča.

Za veće projekte ,zajedno sa našim kooperatima možemo izvesti ukrasne površine od KING SPAM kompozitnih panela,alubonda i kamenih ploča.