Proizvodnja hrane

Frikom

FRIKOM, nova proizvodna hala

Meleg

MELEG, 12x30 h4, proizvodnja mamaca za ribu

Irig

HLADNJAČA 8x20 h5

Carine

Carine, Podgorica, 20x80 h6, klanica

Barvallo

BARVALLO DESPOTOVO, spratna hala

Šećerana

Šećerana, Žabalj, magacin 15x50 h6

Ekomil

EKOMIL, mini mlekara

Contact

Contact, B. Petrovac, Hladnjaca i pakovanje 16x40

Jovandić, Nakovo


Kostas, Inđija

Šećerana, Crvenka