Transpak kontejneri, ekstremna brzina udaljene montaže