Portirske i vagarske kućice

Portirnice, kiosci i vagarske kućice su mali objekti ispod 10m2 sa sledećim karakteristikama:

  • prijatan i elegantan izgled sa velikom količinom svetla u prostoriji
  • velike staklene površine obezbeđuju preglednost
  • primenom niskoemisionih i SOLAR stakala obezbeđena je ušteda energije
  • konstrukcija je zaštićena belom poliuretanskom bojom RAL9002, vidljiva iznutra
  • objekat je obložen poliuretanskim sendvič panelima 40mm
  • kosina krova skrivena je šeširastom atikom (bela, srebrna, zelena i plava boja)
  • pod može biti laminat ili PVC-vinflex
  • neonsko osvetljenje, dve utičnice, PVC razvodna tabla sa osiguračima i FID sklopkom, spolja brodska lampa

Osnovna cena: 2.573 EUR +PDV za portirnicu-vagarsku AMP2424, 2400x2400mm

Dodatna oprema: klima, panelni radijator, utičnice, PVC portal sa zadnje strane prema zahtevu na mejl

Vagarska kućica

Portirnice 1400×1400 tip:AMP1414

Vagarska kućica tip:AMP2424

Moguće su sledeće dimenzije osnove kućica: 1400×1400, 2000×1200, 2400×2400, 3000×2000, 3500×2400