Mini objekti

PORTIRSKE I VAGARSKE KUĆICE

Portirnice, kiosci i vagarske kućice su mali objekti ispod 10m2. Sa prijatnim i elegantanim izgledom i velikom količinom svetla u prostoriji

TEHNIČKE KUĆICE, SKIDOVI

Tehničke kućice uglavnom se rade namenski i projektuju prema
trenutnoj potrebi kupca. Ukoliko se kućica premešta sa teretom-opremom
onda se naziva SKID. Konstrukcija je čelična, veoma snažna

VIKENDICE

Spajanjem više stambenih kontejnera, dodavanjem klasičnih ili posebnih krovova dobijamo veoma interesantne i praktične vikendice.