Tipske hale „Argus“

Proizvodne hale

Proizvodnja hrane

Magacinski prostori

Prodajni objekti

Farmacija

Servisi i radionice

Sportske hale

Ekologija

URAĐENI OBJEKTI

Palladio East

Boja d.o.o

Politeh

Elbraco