Balon hale, šatori

Balon hale tipa ARGUS ili preciznije rečeno šator hale su objekti formirani od ultralake čelične konstrukcije koja je prekrivena ceradnim platnom. Čelična konstrukcija se radi kao potpuno prefabrikovana, montažno-demontažna, tako da se objekat, po potrebi, može preseliti bilo gde. Osim tipskih hala raspona 8m i 12m namenjenih za manja skladišta radimo i sve ostale raspone i dimenzije, po porudžbini. Veći rasponi su karakteristični za velike magacine, sportske objekte (najčešće za mali fudbal).

Balon hale Argus, 8m

Balon hale Argus, 12m