Mini hale

Mini hale

Na osnovu višegodišnjeg posmatranja potreba na našem tržištu, ustanovili smo da postoji značajna potražnja hala malih raspona i malih visina.

Iz tih razloga razvili smo sistem mini hala čija konstrukcija je ramovska a stubovi su zglobno vezani za podlogu. Ovakva konstrukcija oslobadja podlogu od momenata (rotacionih sila) što omogućava da se takva hala direktno montira na betonsku ploču od 15cm tiplovanjem kroz ploču stuba.
Hala je obložena horizontalno postavljenim panelima sa izolacijom od poliuretana ili od negorive kamene vune a za specijalne namene u visoko agresivnim sredinama (kao što su farme pilića, farme svinja, uzgajališta pečuraka, obrada kože…) imamo veoma kvalitetno i trajno rešenje oblaganjem hale poliuretanskim panelima koji sa unutrasnje strane umesto lima imaju fiberglas koji je otporan na amonijačne kiseline i uopšte na većinu organskih kiselina koje bi inače nagrizle panele koji iznutra imaju lim.

U svemu ostalom , mini hala je ista kao i normalna hala, a cene stolarije i kapija važe iz cenovnika za standardne hale.

Naglašavamo Vam da su mini hale veoma jednostavne za montažu i demontažu pa se nakon upotrebe na jednoj lokaciji veoma lako mogu demontirati i preseliti na drugu lokaciju.

Kvalitet izabranih materijala obezbedjuje veliku trajnost ovakvih hala.

  Ime i prezime (obavezno)

  Naziv firme (obavezno)

  Adresa

  Mesto gradnje (obavezno)

  Telefon (obavezno)

  Fax

  E-mail(obavezno)

  Širina hale B(m)(obavezno)

  Dužina hale L(m)(obavezno)

  Korisna visina H (m)(obavezno)

  Čime se pokriva?(obavezno)

  pokrivaci: PANEL PUR 50,60,80,100 , PANEL VUNA 50,80,100, TRlim...

  Napomena