Tehničke kućice, skidovi

Tehnički kontejneri imaju veliku primenu u industriji. Oni mogu biti odlični za pumpne stanice, agregate, sisteme za kontrolu emisije gasova, upravljačke stanice, stanice za monitoring i udaljeno upravljanje, stanice za BITCOIN kopače. Na osnovu našeg dvadesetogodišnjeg iskustva možemo sa velikom preciznošću odrediti kakav Vam je objekat potreban samo iz specifikacije uslova koji su potrebni za delastnost koja će se obavljati u modulu.

Parametri za poručivanje tehničkih kontejnera

Pre bilo kakvog definisanja uslova pod kojima treba da funkcioniše modul, potrebno je odrediti da li će sadržaj modula (oprema, teret…) biti u bilo kom trenutku transportovani i podizani sa modulom. U većini slučajeva, oprema se puni kada je modul već na mestu, a ponekad je oprema lagana i nije potrebno brinuti o tome. Sasvim druga stvar je kada se teški agregati moraju prebacivati i transportovati podizanjem samog kontejnera. To stvara velika opterećenja na modul i zahteva posebno proračunatu čvrstoću. Znači prvo se definišu DIMENZIJE MODULA I OPTEREĆENJE:

Kad je izolacija u pitanju, imamo dva važna faktora koji se određuju u startu. Prvi je IZOLACIONA sposobnost, a drugi PROTIVPOŽARNA sposobnost. Paneli koji su dobri izolatori, obično imaju manje ili nikakve protivpožarne sposobnosti. Predlažemo sledeće: Ako je zahtev za protivpožarnost ozbiljan najbolje je uzeti panel sa kamenom vunom 100mm, dok za srednje zahtevesasvim dobro prolazi panel od PIR pene 80mm (modifikovana PUR pena).

This site is registered on wpml.org as a development site.