Tehničke kućice, skidovi

Tehničke kućice kontejnerskog tipa

Tehničke kućice kontejnerskog tipa

Upotrebljavaju se najčešće, lako se prenose podizanjem za otvore na uglovima, mogu se slagati jedni na druge.

Tehničke kućice kontejnerskog tipa

Upotrebljavaju se dodatni sunčani krovovi ili se rade kosi krovovi na mestima koja imaju velike nanose snega, kao i za nepristupačne objekte. Kosi krov se obavezno stavlja na kontejnerske objekte sa planiranom dužinom upotrebe na jednom mestu preko 10 godina.

Tehničke kućice kontejnerskog tipa

Unutrašnjost teh.kontejnera

This site is registered on wpml.org as a development site.