Tipske hale Argus – Cenovnik

Poštovani Investitori,

Svedoci smo značajnih i konstantnih poskupljenja građevinskih materijala, ali i objekata kako poslovnih tako i stambenih. Cene kompletnih  objekata su povećane
20 do 40% u zavisnosti od stepena ekskluzivnosti. Jasno je da vredi ulagati u kvalitetnije i trajnije objekte. Ozbiljno treba razjasniti šta je kvalitet i trajnost, a šta luksuz.
Pogrešno je kvalitet smatrati za luksuz, kvalitet je uvek vredan investiranja. Želimo da Vam pomognemo da izaberete izbalansiran kvalitet u skladu sa stvarnim potrebama.

Detaljna finansijska analiza kompletnog ulaganja je ključ uspeha u svakom poslu. Zato smo Vam na ovoj stranici pripremili obračun cene za razne dimenzije hala. Svaka tabela odnosi se na odredjenu korisnu visinu (H) hale. Broj u tabeli odnosi se na cenu u EUR bez PDV-a. Podebljan broj u ljubičastom kvadratu je cena po m² osnove objekta.

PRIMER 1. Hala 10×30 H4 košta 46.970 EUR + PDV što je približno 157 EUR ⁄ m² osnove (osnova je 10m × 30m = 300m²)

Kada se odlučite za gradnju i budete u fazi planiranja možete nam poslati zahtev za ponudu i dobiti tačnu ponudu za halu bilo kojih dimenzija (i koje nisu u cenovniku).

  Ime i prezime (obavezno)

  Naziv firme (obavezno)

  Adresa

  Mesto gradnje (obavezno)

  Telefon (obavezno)

  Fax

  E-mail(obavezno)

  Širina hale B(m)(obavezno)

  Dužina hale L(m)(obavezno)

  Korisna visina H (m)(obavezno)

  Čime se pokriva?(obavezno)

  pokrivaci: PANEL PUR 50,60,80,100 , PANEL VUNA 50,80,100, TRlim...

  Napomena

  Close

  Cenovnik standardnih hala pokrivenih poliuretanskim sendvič panelima debljine izolacije 50mm (kao 250mm siporeksa ili YTONG-a).

  Cena su date za udaljenosti do 100km od Novog Sada.

  Cenovnik standardnih hala pokrivenih sendvič panelima sa ispunom od 80mm negorive kamene vune (kao 250mm siporeksa ili YTONG-a).

  Cena su date za udaljenosti do 100km od Novog Sada.

  Visina hale 3m, B-sirina, L-duzina, cena EUR bez PDV-a
  B/L 15 20 25 30 35 40 45 50
  8 22.758 27.495 32.371 37.739 42.480 47.226 52.092 57.735
    189 171 161 157 151 147 144 144
  10 27.078 32.529 37.985 44.196 49.196 55.286 60.861 67.070
    147 162 151 126 142 138 135 134
  12 29.674 35.746 41.816 48.814 54.880 60.946 67.127 73.942
    164 148 139 135 130 126 124 123
  Visina hale 3m, B-sirina, L-duzina, cena EUR bez PDV-a
  B/L 15 20 25 30 35 40 45 50
  8 24.066 29.153 34.380 40.098 45.189 50.286 55.502 61.496
    200 182 171 167 161 157 154 153
  10 28.610 34.459 40.313 46.923 52.951 58.808 64.781 71.388
    190 172 161 156 151 147 143 142
  12 31.438 37.955 44.470 51.914 58.426 64.937 71.564 78.824
    174 158 148 144 139 135 132 131
  Visina hale 4m, B-sirina, L-duzina, cena EUR bez PDV-a
  B/L 15 20 25 30 35 40 45 50
  8 24.641 29.900 35.004 40.747 45.860 50.976 56.409 62.155
  205 186 175 169 163 159 156 155
  10 28.816 34.618 40.418 46.970 52.939 58.737 64.681 71.227
    192 173 161 156 151 146 143 142
  12 31.721 38.137 44.548 51.883 58.289 64.693 71.243 78.300
    176 158 148 144 138 134 131 130
  15 38.869 47.107 63.851 71.791 79.837 87.928 96.800 55.044
    172 157 141 136 133 130 129 146
  18 46.462 55.969 65.340 75.588 84.962 94.517 104.039 114.286
    172 155 145 139 134 131 128 126
  20 49.595 59.503 69.413 80.089 90.180 100.196 110.152 120.934
    165 148 138 133 128 125 122 120
  Visina hale 4m, B-sirina, L-duzina, cena EUR bez PDV-a
  B/L 15 20 25 30 35 40 45 50
  8 26.094 31.731 37.213 43.333 48.824 54.319 60.130 66.253
    217 198 186 180 174 169 167 165
  10 30.509 36.736 42.962 49.939 56.334 62.557 68.927 75.898
    203 183 171 166 160 151 153 151
  12 33.661 40.550 47.434 55.242 62.121 68.998 76.021 83.551
    187 168 158 153 147 143 140 139
  15 41.248 50.031 58.512 67.863 76.348 84.938 93.573 102.998
    183 166 156 150 145 141 138 137
  18 49.252 59.375 69.361 80.225 90.214 100.385 110.522 121.385
    182 164 154 148 143 139 136 134
  20 52.667 63.239 73.811 85.150 95.904 106.584 117.203 128.648
     175 158 147 141 137 133 130 128
  Visina hale 5m, B-sirina, L-duzina, cena EUR bez PDV-a
  B/L 15 20 25 30 35 40 45 50
  10 31.896 38.274 44.648 51.948 58.317 64.648 71.131 78.247
    212 191 178 173 166 161 169 156
  12 34.978 41.972 49.134 56.874 63.746 70.728 77.885 85.519
    194 174 163 157 151 147 144 142
  15 42.284 50.938 59.421 68.661 77.253 85.740 94.584 103.824
    187 169 159 152 147 142 140 138
  18 50.215 60.144 70.071 80.869 90.971 100.894 110.994 121.786
     185 167 155 149 144 140 137 135
  20 53.516 63.854 74.319 85.653 96.294 106.752 117.386 128.798
     178 159 148 142 137 133 130 128
  Visina hale 5m, B-sirina, L-duzina, cena EUR bez PDV-a
  B/L 15 20 25 30 35 40 45 50
  10 33.785 40.628 47.467 55.231 62.065 68.897 75.807 83.389
    225 203 189 184 177 172 168 168
  12 37.129 44.635 52.310 60.562 67.946 75.441 83.110 91.256
    206 185 174 168 161 157 153 152
  15 44.899 54.136 63.203 73.026 82.202 91.273 100.700 110.523
  199 180 168 156 152 147 149 147
  18 53.264 63.848 74.429 85.882 96.640 107.217 117.972 129.419
     197 177 165 159 153 148 145 143
  20 56.863 67.904 79.070 91.107 102.450 113.610 127.947 137.061
    89 162 158 151 146 142 142 137

  Cenovnik (DOPLATA za pojedine elemente hale)

  prozor1

  Tip: PVC REHAU EURO70    BELA        180€
  Tip: PVC REHAU EURO70    BOJA        263€
  Tip: ALUMIL THERMO          BELA       297€
  Tip: ALUMIL THERMO          BOJA       313€

  Tip: PVC REHAU EURO70    BELA        306€
  Tip: PVC REHAU EURO70    BOJA        462€
  Tip: ALUMIL THERMO          BELA       450€
  Tip: ALUMIL THERMO          BOJA       480€

  Tip: PVC REHAU EURO70    BELA        443€
  Tip: PVC REHAU EURO70    BOJA        689€
  Tip: ALUMIL THERMO          BELA       705€
  Tip: ALUMIL THERMO          BOJA       735€

  VRATA (cena doplate po komadu bez PDV-a)

  Tip: PVC REHAU EURO70    BELA        401€
  Tip: PVC REHAU EURO70    BOJA        550€
  Tip: ALUMIL THERMO          BELA       481€
  Tip: ALUMIL THERMO          BOJA       510€

  Tip: PVC REHAU EURO70    BELA        678€
  Tip: PVC REHAU EURO70    BOJA        952€
  Tip: ALUMIL THERMO          BELA       829€
  Tip: ALUMIL THERMO          BOJA       878€

  SEGMENTNA VRATA (cena doplate po komadu bez PDV-a)

  Segmentna vrata 4x4m    3220€

  ROLO VRATA (cena doplate po komadu bez PDV-a)

  Rolo vrata 3x3m   2105€

  BETONSKI RADOVI

  U osnovne betonske radove spada sledeće:
  1. skidanje humusa 25cm
  2. postavljanje tampona od šljunka 20cm
  3. iskop i izrada temeljnih stopa
  4. šalovanje i izrada temeljnih greda
  5. izlivanje podne ploče 15cm sa armaturnom mrežom u gornjoj i donjoj zoni. Ploča je monolitna, sečena za dilatacije i perdašena sa “helihopterom”.

  Cena gore navedenih radova kreće se od 80 do 110 € ⁄ m² (bez PDV-a) i uglavnom zavisi od lokacije, udaljenosti fabrike betona, stabilnosti tla…

  Primer obračuna cene hale 12 x 30 H4

            Prednji zabat

  primer1

  Desni bok

  primer2

  Levi bok

  primer3

  Zadnji zabat

  primer4

  Osnovna cena hale
  51.883
  Cena betonskih radova
  34.200
  Doplate kom eur ukupno kom eur ukupno kom eur ukupno kom eur ukupno
  Prednji zabat Desni bok Levi bok Zadnj zabat
  Segmentna vrata 4x4m 1 3220 3220 3220
  PVC vrata 1×2,1m 1 401 401 401
  Prozor 1×1,5m 5 180 900 900
  Prozor 2fix + 1kip 3×1,5 2 306 612 612
  Prozor 4fix + 1kip 4×1,5 2 443 886 886
  UKUPNO ZA DOPLATU 6.019
  UKUPNA CENA OBJEKTA 92.102 EUR

   Ime i prezime (obavezno)

   Naziv firme (obavezno)

   Adresa

   Mesto gradnje (obavezno)

   Telefon (obavezno)

   Fax

   E-mail(obavezno)

   Širina hale B(m)(obavezno)

   Dužina hale L(m)(obavezno)

   Korisna visina H (m)(obavezno)

   Čime se pokriva?(obavezno)

   pokrivaci: PANEL PUR 50,60,80,100 , PANEL VUNA 50,80,100, TRlim...

   Napomena

   Close