Proizvodne hale

Fabrika lekova SLAVIAMED

Fabrika lekova SLAVIAMED, S.Mitrovica 20x40 h5+20x20 h4 sa skrivenim krovom, kamena vuna 100mm

Continental Sremska Mitrovica

Continental, S.Mitrovica, 15x25 h4, magacin

MBM Nova Pazova

MBM N.Pazova, 20x30 h6, proizvodnja PE folije

EHOM, Beograd

EHOM, Beograd, 10x30 h5, trenazni centar farbara, magacin

Banovci hala

Banovci hala 12x20 h4, kombinovana gradnja zidano-metal

Beograf, Beograd

Beograf, Beograd, kule za ekstruzione linije 20m visine

Ljubovija

Beograf, Beograd, kule za ekstruzione linije 20m visine

Elektrolimex

Elektrolimex

Unionpromet

Kladovo

Boja, Sombor

Stemark

Stemark, Pancevo