Isidora Sremački

Jovana Ivković - Stambeni kontejneri i paneli
Hale i čelične konstrukcije +381 21 21-00-105 +381 64 85-20-440 isidora@argus-eng.co.rs Pon - Pet : 08:00 - 16:00

MSc Isidora Sremački, dipl.inž.građ

Isidora je kreativna i sistematična. Proračun i optimizacija konstrukcija su njena specijalnost. Zbog svoje upornosti, sa velikom sigurnošću, Isidora će Vam uštedeti novac kroz optimizaciju i razvoj kvalitetnog konstruktivnog rešenja. Proračune kompleksnih modela koje radi u TOWER-u oblikuje u kvalitetnu čeličnu strukturu u 3D pomoću softvera METALSTUDIO, a zatim generiše kvalitetnu radioničku dokumentaciju po, sada već poznatim strogim pravilima Argus inženjeringa. Sve to, veoma ažurno Isidora uvodi u ERP poslovni sistem EDOPS i na taj način obezbeđuje kompletnu bezbednost i sledljivost dokumentacije svakog projekta. Intezivno se usavršava u struci, kako bi klijentima uspešno rešila sve teže i kompleksnije čelične strukture, koje nameće trend moderne gradnje.