Milena Milanović

MSc Milena Milanović, dipl.ing.arh

Milenin osećaj za lepotu prostora, ali i praktičan inženjerski pristup omogućiće Vam da se odlučite za funkcionalan i lep raspored poslovnog prostora u kome ćete dugo uživati. Posebno dobro rešava prostorne probleme u stambenim modulima i paviljonima koji se grade od njih i veoma brzo dolazi do ekonomski prihvatljivog rešenja kvalitetnom analizom pomoću šablona u čijem kreiranju i sama aktivno učestvuje. Odličan rad u 3D softverima za arhitektonsku vizuelizaciju objekata omogućava joj da aktivno učestvuje u novim tipovima objekata koje će Argus inženjering u budućnosti proizvoditi i graditi. Osim toga, veoma uspešno i brzo realizuje ``obične`` tekuće projekte, a posebno brzo može da Vam nabavi i isporuči sendvič panele i da Vam pomogne oko protivpožarne zaštite i energetske efikasnosti objekta primenom adekvatnih sendvič panela.

Stambeni kontejneri i paneli +381 64 85-20-428 +381 21 21-00-169 moduli@argus-eng.co.rs Pon - Pet : 08:00 - 16:00