Mini montažne hale

Proizvodne MINI MONTAŽNE HALE

Mini montažne hale -Palladio East

Proizvodne MINI MONTAŽNE HALE

Mini montažne hale su posebno pogodne za male proizvodne i servisne radionice. Zbog malih dimenzija lako se uklapaju i u stambene zone i ne kvare izgled naselja.

MINI MONTAŽNE HALE kao magacinski prostori

Manji magacinski prostori, priručni magacini, privremeni magacini u naseljima, magacini uz mini markete…za sve to idealna je magacinska MINI MONTAŽNA HALA.

Savršena garaža za automobile

Za poslovne ljude sa voznim parkom od nekoliko luksuznih automobila MINI MONTAŽNE HALE su najbolji način za garažiranje. Pri projektovanju, potrebno je broj polja povećati za 2 od ukupnog broja automobila, tako da jedan od dodatnih boksova bude priručna radionica i magacin, a drugi magacin za gume. Sa jedne bočne strane postavljaju se garažna rolo ili segmentna vrata, po jedna u svako trometarsko polje.