Zahtev – Tipske hale “Argus”

Zahtev – Tipske hale “Argus”

  Ime i prezime (obavezno)

  Naziv firme (obavezno)

  Adresa

  Mesto gradnje (obavezno)

  Telefon (obavezno)

  Fax

  E-mail(obavezno)

  Širina hale B(m)(obavezno)

  Dužina hale L(m)(obavezno)

  Korisna visina H (m)(obavezno)

  Čime se pokriva?(obavezno)

  pokrivaci: PANEL PUR 50,60,80,100 , PANEL VUNA 50,80,100, TRlim...

  Napomena

  Zahtev – Tipske hale “Argus”

   Ime i prezime (obavezno)

   Naziv firme (obavezno)

   Adresa

   Mesto gradnje (obavezno)

   Telefon (obavezno)

   Fax

   E-mail(obavezno)

   Širina hale B(m)(obavezno)

   Dužina hale L(m)(obavezno)

   Korisna visina H (m)(obavezno)

   Čime se pokriva?(obavezno)

   pokrivaci: PANEL PUR 50,60,80,100 , PANEL VUNA 50,80,100, TRlim...

   Napomena

   Zahtev – Tipske hale “Argus”

    Ime i prezime (obavezno)

    Naziv firme (obavezno)

    Adresa

    Mesto gradnje (obavezno)

    Telefon (obavezno)

    Fax

    E-mail(obavezno)

    Širina hale B(m)(obavezno)

    Dužina hale L(m)(obavezno)

    Korisna visina H (m)(obavezno)

    Čime se pokriva?(obavezno)

    pokrivaci: PANEL PUR 50,60,80,100 , PANEL VUNA 50,80,100, TRlim...

    Napomena