Zahtev – Tipske hale “Argus”

Zahtev – Tipske hale “Argus”

Ime i prezime (obavezno)

Naziv firme (obavezno)

Adresa

Mesto gradnje (obavezno)

Telefon (obavezno)

Fax

E-mail(obavezno)

Širina hale B(m)(obavezno)

Dužina hale L(m)(obavezno)

Korisna visina H (m)(obavezno)

Čime se pokriva?(obavezno)

pokrivaci: PANEL PUR 50,60,80,100 , PANEL VUNA 50,80,100, TRlim...

Napomena